Business ICT integration

Business ICT integration betekent het in lijn brengen van ICT met het bedrijf, waarbij het een onderdeel wordt van het bedrijf. Door de toename van ICT en de mogelijkheden die dat met zich meebrengt, groeit de behoefte naar kennis en vaardigheden en vraagt de organisatie dus naar een specifieke invulling van ICT-competenties.

Niet iedere organisatie is al zo ver dat de ICT zelf wordt geregeld. Maar ook als dit wordt uitbesteed, moet er een raamwerk worden opgezet. De rol als afnemer moet actief vervult worden om de behoefte in te vullen en de eisen te bepalen. Vervolgens moet u shoppen bij allerlei interne en externe aanbieders, u heeft de regie en zult uw rol als regisseur voor het operationele moeten waarmaken.

ICT4Result geeft ondersteuning bij het maken van het raamwerk bijvoorbeeld door invoering van ITIL (Information Technology Infrastructure Library) of delen daarvan. Implementeren van ITIL is niet gemakkelijk. Het is een verandering en doet meestal pijn. Wij adviseren dan ook meestal een gefaseerde invoering.

Afdrukken E-mail