Mail disclaimer

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van ICT4Result zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan ICT4Result geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt ICT4Result u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst ICT4Result u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiƫren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by ICT4Result. ICT4Result cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of ICT4Result. The information contained in messages (with attachments) from ICT4Result may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by ICT4Result to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by ICT4Result that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.

Afdrukken E-mail

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

ICT4Result biedt de website www.ICT4Result.nl als een dienst aan het publiek en eigenaren van de website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

ICT4Result is niet verantwoordelijk voor en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik, verwijzing naar, of het vertrouwen op de informatie op de site. Terwijl de informatie op de site regelmatig wordt bijgewerkt, wordt geen garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date is.

Hoewel de ICT4Result website links kan bevatten die directe toegang heeft tot andere internetbronnen met inbegrip van websites, is ICT4Result niet verantwoordelijk voor de juistheid of de inhoud van de informatie op die websites.

Links van ICT4Result naar sites van derden vormen geen goedkeuring van ICT4Result van de partijen of hun producten en diensten. De verschijning op de website van advertenties en product-of service-informatie vormt geen goedkeuring van ICT4Result en ICT4Result heeft geen onderzoek gedaan naar de beweringen van elke adverteerder. Product informatie is uitsluitend gebaseerd op materiaal van leveranciers ontvangen.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Afdrukken E-mail