Enterprise Architecture

Enterprise Architecture beschrijft de inrichting, structurering en samenhang van een organisatie met haar in- en externe samenwerking en de daarbij behorende informatievoorziening en technologische infrastructuur.

Middels Enterprise Architecture worden relevante aspecten van de business en die van de IT binnen een organisatie samenstelling en verbinding met elkaar ontworpen. En dit is ook nodig want IT is een business enabler voor verandering en maakt verandering mogelijk.

Voor de wendbaarheid van uw organisatie, moet deze een basis hebben om zich relatief snel aan te kunnen passen. ICT4Result kan ervoor zorgen om een dergelijke basis te bieden middels een Enterprise Architecture die "klopt". Het vormt daarmee de verbinding tussen de strategie van de organisatie, de implementatie en de operatie.

Afdrukken E-mail