Project Management

Projecten die vanwege hun aard niet zijn toe te wijzen aan één groep, afdeling of divisie worden project matig aangepakt. Het aansturen en het beheersen van een project wordt gedaan middels Project Management. Het is complex en vraagt om specifieke competenties zoals oordeelsvorming, vakkennis, overzien van bedrijfsprocessen, doelen realiseren en leidinggevende vaardigheden.

Projecten kunnen alleen goed worden uitgevoerd wanneer het projectmanagement verstand heeft van waar het inhoudelijk over gaat, hoe de organisatie in elkaar zit, hoe de werkprocessen gaan veranderen, en natuurlijk van de technische mogelijkheden. Daarnaast vraagt het ook om theoretische kennis van zaken zoals projectanalyse, -definitie, omgevingsanalyse, risicoanalyse, planning en budgetteringen.

ICT4Result heeft ruime ervaring met ICT projecten en het managen hiervan. Hierdoor kunnen zij inhoudelijk en efficiënt uw ICT projecten begeleiden.

Afdrukken E-mail